Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJALAUSEKE JA SUOSTUMUS TIETOJEN KÄYTTÖÖN

Tämä tietosuojalauseke antaa tietoa siitä, mitä tietoja keräämme sinusta ja mihin niitä käytetään. Tämä tietosuojalauseke tulee hyväksyä käyttääkseen www.vertikas.fi-verkkosivustoa.

Rekisterinpitäjä
Vertikas – Vertikaalinen puutarha, Rusko (Y-tunnus 2741225-9)
Tuhkalantie 69
21290 Rusko
puh. 050-5907720
sähköposti: info@vertikas.fi

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Vertikas-verkkokaupan liiketoiminta, liiketoiminnan kehittäminen, asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen, kehittäminen ja analysointi, asiakasviestintä, markkinoinnin suunnittelu ja kohdentaminen, mielipide- tai markkinatutkimus ja suoramarkkinointi (sähköpostitse tai muuten).
Vertikas-asiakasrekisteriä voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli olet sen sallinut. Luovutamme henkilötietoja ainoastaan, mikäli laki sen sallii esimerkiksi tilauksen tai sopimuksen toteuttamis- tai markkinointitarkoituksessa. Mikäli haluat tarkistaa, oikaista, estää tai poistaa omia henkilötietojasi, ole yhteydessä: info@vertikas.fi
Vertikas toimii EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisena rekisterinpitäjänä.

3. Tietojen käsittely ja luovutus
Vertikas luovuttaa henkilötietoja säännöllisesti seuraaville tahoille (henkilötietojen käsittelijät):
Kuljetusliikkeet ja kuljetuksia hallinnoivat sovellukset saavat yhteystietosi tilauksen toimittamista varten. Kuljetus- ja huolintaliikkeet saavat käyttää tietoja ainoastaan tehtäviensä suorittamiseen.

Henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Vertikaksen tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain Vertikaksen vastuuhenkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

Järjestelmät, joihin asiakastietoja tallentuu:
Asiakkaistamme kerätyt tiedot tallentuvat seuraaviin tietojärjestelmiin:
-Tilauksen yhteydessä luovutat tietojasi erikseen myös valitsemallesi maksupalveluntarjoajalle. Voit tutustua maksupalveluntarjoajan tietosuojakäytäntöön alla olevien linkkien kautta:
– Checkout (https://checkout.fi/tietosuojaseloste/) Vertikas-verkkokaupan osalta.
– Halutessasi iZettle-maksun yhteydessä sähköpostiisi kuitin, ko. osoite tallentuu ko. järjestelmään.

Mikäli haluat tarkastella maksupalvelun tarjoajalle tallentuneita tietoja, olethan yhteydessä ko. tahoon.

Mikäli olet osallistunut arvontaamme täyttämällä paperisen lomakkeen, tiedot siirretään lomakkeilta palomuurin ja salasanojen taakse. Paperiset lomakkeet hävitetään tietoturvallisesti.
Tietojen siirto järjestelmien välillä tapahtuu salatusti.

4. Evästeiden käyttö
Cookie eli eväste on tietoa, jonka web-palvelin tallentaa käyttämällesi laitteelle. Internetsivustolla käytettäviä evästetiedostoja käytetään siten, että palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa ei loukata. Evästeiden perusteella saamme esimerkiksi tietoja siitä, millä verkkokaupan sivuilla asiakkaat ovat käyneet, mitä sivuja katselleet jne. Evästetietoja käsitellään anonyymisti. Näemme esimerkiksi moniko asiakas on käynyt tietyllä sivulla, mutta emme sitä, kuka yksittäinen henkilö on kyseessä.
Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin sivuston käytön ja käyttömäärän selvittämiseksi. Evästeitä käytetään sivuilla olevassa mainonnassa. Evästeiden avulla mainontaa voidaan kohdentaa selainkäyttäytymisen perusteella ja evästeiden avulla järjestelmä tunnistaa myös onko käyttäjä nähnyt mainoksen aiemmin, jolloin samoja mainoksia ei näytetä koko ajan samalle käyttäjälle.
Evästetunnistuksessa ei yhdistetä evästetunnistetietoja sivuston käyttäjän henkilö- tai yhteystietoihin. Evästeet eivät mahdollista käyttäjän päätelaitteen tallennuslaitteen kuten kovalevyn tietojen tarkastelua tai kopioimista.
Evästeiden vastaanotto voidaan haluttaessa kieltää käyttäjän Internet-selaimesta, mutta se voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta eikä ole suositeltavaa. Evästeet estämällä käyttäjä saa yhä mainoksia, mutta ne eivät valikoidu oman selainkäytön pohjalta. Selaimen valinnat muistavien evästeiden estäminen pakottaa käyttäjän määrittelemään selainasetukset sekä syötettävän käyttäjätunnukset ja salasanat joka kerta uudelleen.

5. Ulkopuolisten tahojen evästeiden perusteella kohdentama mainonta
Seuraavat tahot keräävät sivustoillamme evästetietoa, jota käytetään mainosten kohdentamiseen:
– Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; (https://www.facebook.com/about/privacy)
Voit hallita Facebookin mainosasetuksia omilla sivuillasi.
-AdWords (https://adwords.googleblog.com/2018/03/changes-to-our-ad-policies-to-comply-with-the-GDPR.html)
-Google Analytics (https://privacy.google.com/businesses/compliance)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi niitä voidaan kerätä Vertikaksen tietojärjestelmistä, kun henkilö rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita, sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.
Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. Rekisterin tietosisältö
Asiakastiedot, kuten nimi, osoite ja yhteystiedot.
Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten
– aiempiin tilauksiin liittyvät tiedot (rekisteröitynyt asiakas)
– suostumus sähköposti-, tekstiviesti- ja muilla automaattisilla järjestelmillä lähetettävään suoramarkkinointiin, suoramarkkinoinnin kieltokoodit sekä tieto osoitteen saantitavasta
– asiakaspalautetiedot
– muut kuluttajan suostumuksella kerättävät tiedot.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle
Vertikas ei luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Kohdissa 3 ja 5 mainitut kolmannet tahot voivat siirtää tietoja, mutta he noudattavat EU:n vaatimia säännöksiä. Lisätietoja kyseisten tahojen tietosuojasta kunkin tahon kohdalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti palomuurilla.
Asiakastietoja ei käsitellä tulosteina.